• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

Eko otok: Kako razvrstati kućni otpad - što ide u koju kantu?

Komunalno poduzeće Čvorkovac d.o.o. u suradnji sa svojim osnivačem Općinom Erdut je tijekom 2011.god. postavilo spremnike za selektirano prikupljanje otpada na 8 lokacija poznatije pod nazivom EKO OTOCI na području naše općine, kako bi svojim mještanima omogućilo razvrstavati otpad i samim time štite prirodu i okoliš, dok je tijekom 2014. god. naše komunalno poduzeće pokrenulo novi projekt, kojim smo omogućili svakom kućanstvu novi spremnik za papir, komposter te na taj način smanjili potrebno vrijeme odlaska do najbližeg EKO OTOKA, bar što se tiče papira, kartona i biorazgradivog otpada, a sve samo sa jednim ciljem:

RAZVRSTAVAJMO KUĆNO SMEĆE, ČUVAJMO PRIRODU I OKOLIŠ

Razvrstavanje kućnog otpada mali je doprinos koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša. Ako još nemate vlastite kante za odvajanje kućnog otpada, potražite najbliži eko otok. U nastavku teksta pročitajte što ide, a što ne ide u pojedine kante eko otoka.

Razvrstavanje kućnog otpada – opće upute

Otpad razvrstavamo prema vrsti materijala. Ambalažu od različitih proizvoda potrebno je očistiti od ostataka sadržaja. U spremnike za papir, metal, plastiku i staklo u pravilu ne odlažemo opasne ili zapaljive tvari, odnosno ambalažu s ostatcima istih.

Razvrstavanje kućnog otpada – papir

U plavu kantu ili spremnik s oznakom PAPIR odlažemo papir i karton. Pod ovim pojmovima podrazumijevamo sljedeće:

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
 • Tetrapak ambalaža (prije odlaganja, tetrapak je potrebno spljoštiti, isprati i ukloniti plastični poklopac)

U plavu kantu ili spremnik NE odlažemo sljedeće:

 • Plastificirani papir
 • Upotrebljene papirnate maramice, salvete i pelene
 • Korišteni papirnati tanjuri i čaše
 • Fotografije
 • Vlažni ili truli papir ili karton
 • Prljavi papir
 • Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama

Razvrstavanje kućnog otpada - metal

U kantu ili spremnik s oznakom MET (obično sive boje) odlažemo metalni otpad. Pod ovim pojmom podrazumijevamo sljedeće:

 • Limenke, konzerve, metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće, spljoštena)
 • Aluminijska folija

U kantu ili spremnik s oznakom MET NE odlažemo sljedeće:

 • Metalna ambalaža s ostacima boje, lakova ili drugih zapaljivih tvari
 • Metalna ambalaža od deodoranata i drugih sprejeva pod tlakom

Razvrstavanje kućnog otpada – plastika

U kantu ili spremnik s oznakom PET (obično žute boje) odlažemo plastični otpad. Pod plastičnim otpadom podrazumijevamo sljedeće:

 • Plastične boce od soka, mlijeka, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice i folije
 • Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje

Napomena: sva plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

U kantu ili spremnik s oznakom PET NE odlažemo sljedeće:

 • Ambalaža od motornih ulja i maziva
 • Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari

Razvrstavanje kućnog otpada – staklo

U kantu ili spremnik oznake STAKLO (obično zelene boje) odlažemo ambalažno staklo. Pod ambalažnim staklom podrazumijevamo:

 • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca)

U kantu ili spremnik oznake STAKLO NE odlažemo sljedeće:

 • Ogledala, prozorska stakla, armirano staklo
 • Kristal, porculan
 • Žarulje
 • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete

zastita okolisa 4

LOKACIJE EKO OTOKA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT:

NASELJE DALJ
ROBNA KUĆA ( na slici)
LIMAN
NK RADNIČKI

NASELJE BIJELO BRDO
OSNOVNA ŠKOLA
UL. ZELENO POLJE
ŽELJEZNIČKA ULICA

NASELJE ALJMAŠ
CENTAR

NESELJE ERDUT
DOM KULTURE