• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

JAVNA RASVJETA – PRIJAVA KVARA, PARANGAL d.o.o.
0800 378 - 378


HIGIJENIČARSKA SLUŽBA – UKLANJANJE PASA I LEŠINA SA JAVNE POVRŠINE, VETAM d.o.o.
031 286 – 087


OTPAD – SAKUPLJANJE I ODVOZ, ČVORKOVAC d.o.o.
031 591 – 557


RECIKLAŽNO DVORIŠTE, ČVORKOVAC d.o.o.
099 490 -3982


DIMNJAČAR – DOGOVOR OKO USLUGE ČIŠĆENJA DIMNJAKA, ČVORKOVAC d.o.o.
031 591 -556


ZIMSKA SLUŽBA – ČVORKOVAC d.o.o.
031 590 272


VODA – PRIJAVA KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI, VODOVOD OSIJEK d.o.o.
031 330 – 100


ELEKTRIČNA ENERGIJA - PRIJAVA KVARA NA ELEKTRIČNOJ MREŽI, HEP
0800 300 303, 0800 300 408


PLIN – PRIJAVA KVARA NA PLINSKOJ MREŽI
0800 8813


HRVATSKI TELEKOM – PRIJAVA KVARA TELEFONA
0800 9000


AMBULANTA ALJMAŠ I ERDUT
DR. BLAŽENKA HODAK HORVATIN
031/595-244, 031/596-330


AMBULANTA DALJ
DR. BORKA RNJAK
031 591 - 227,
DR. VIŠNJA KUREVIJA
031/590-000


AMBULANTA BIJELO BRDO
DR. ŽELJKO VOJVODIĆ
031 597 - 866


LJEKARNA DALJ
031 590 – 077


LJEKARNA BIJELO BRDO
031 597 - 660


VETERINARSKA STANICA DALJ
031 590 - 200


POLICIJA II P.. OSIJEK
031 237 739


POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DALJ
031 590 123


CENTAR ZA IZVANREDNE SITUACIJE
112


POŽAR
112


HITNA
031 531 301


MRTVOZORNIK
ZVONKO KOŠKI, MED. TEHNIČAR, 091 588 6838
DRAŽEN NARANČIĆ, MED. TEHNIČAR, 095 816 7755