• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

Opći podaci

ČVORKOVAC d.o.o. sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
DALJ, Bana Josipa Jelačića 12
Poduzeće Čvorkovac d.o.o. Dalj komunalno je poduzeće koje je osnovano 1999. godine od strane Općine Erdut s ciljem da se brine o komunalnoj problematici na području Općine Erdut.

U svrhu toga poduzeće je registrirano za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 • opskrba pitkom vodom,
 • održavanje čistoćom,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje grobalja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
 • obavljanje dimnjačarskih poslova;
 • stručni poslovi prostornog uređenja.